Komanda

Logopēdijas un attīstības centrs

Gundega Drava

Gundega Drava

Valdes locekle, Vadītāja

Visu labo lietu un procesu pamatā ir mīlestība. Tas ir tas drošais pamats, kurš ļauj brīvi būt un augt fiziski, garīgi gan lieliem, gan maziem. Tādu – mīlestības vidi radām bērnudārzā, lai katrs justos mīlēts, pieņemts, saprasts un uzklausīts. Katrs, tas ir gan mazs, gan liels, jo nereti no mums – pieaugušajiem un mūsu sajūtām ir atkarīgs tas, kā jūtas mūsu bērni. Kad tas viss ir, speram soli tālāk un ļaujam mūsu mazajiem ģēnijiem BŪT, PIEDZĪVOT, DOMĀT, izdarīt secinājumus, fantazēt, paplašināt varēšanas un gribēšanas robežas. Tikai tā mūsu bērni var izaugt par gudriem, spējīgiem un talantīgiem cilvēkiem, tādiem, kādus mēs visi viņus vēlamies redzēt, vai tādiem, kādus viņi vēlas redzēt sevi paši. Bet, galvenais, LAIMĪGIEM.

  • Pedagoģijas maģistra grāds skolvadībā
  • Sociālo zinību bakalaura grāds psiholoģijā
  • Otrā līmeņa augstākā izglītība specializācijā “pirmsskolas skolotājs”
  • Otrā līmeņa augstākā izglītība specializācijā “skolotājs logopēds”