Logopēdijas nodarbības

Nodarbības paredzētas bērniem ar dažādiem runas, valodas, skaņu izrunas un komunikācijas traucējumiem, to novēršanai un profilaksei. Mūsu centra telpas ir iekārtotas un aprīkotas tā lai mēs kopā ar katrs mazo pacientu spētu atrast kopēju tēmu caur kuru rotaļas veidā sasniegt nodarbībās uzstādītos mērķus. Skaņu izrunas traucējumu korekcija un profilakse; Valodas struktūras izpratnes traucējumi (disgramatismi – bērns jauc dzimtes, skaitļus, ar grūtībām veido teikumus vai neveido tos vispār), nepietiekams vārdu krājums. Lasīšanas un rakstīšanas nodarbības. Kā bērniem ar apgrūtinātu lasītprasmi, tā bērniem, kas gatavojas skolas gaitām.

Nodarbības bērniem no 2g. – 18.g.

Nodarbības ilgums - 40min

Logopēdijas nodarbības izmantojot silto graudu metodiku

Mūsu telpas ir aprīkotas ar silto graudu kasti, kurā bērnam ir iespēja iekāpt, darboties, pildīt dažādus uzdevumus , vienlaicīgi gan gūstot nomierinošu efektu (īpaši noderīgi bērniem ar palielinātu trauksmainību, aktivitāti un paaugstinātu muskuļu tonusu), gan vienlaicīgi taktilās stimulācijas rezultātā tiek stimulēti dažādi ādā esošie aktīvie punkti, kas pastarpināti veido labvēlīgu fonu valodas attīstībai. Speciālists sagatavo katram bērnam  īpaši piemeklētu uzdevumu kompleksu, kas nodrošina nodarbībās uzstādīto mērķu sasniegšanu. Katram bērnam individuāli, atkarībā no nepieciešamības tie var būt: rokas sīko muskulatūru attīstoši vingrinājumi – dārgumu meklēšana graudos, sīku priekšmetu izlasīšana no graudiem, šķirošana, grupēšana, dažādi elpošanas vingrinājumi  gan relaksējoša, gan tonizējoša rakstura. Piemēroti bērniem ar runas tempa un ritma traucējumiem. artikulācijas aparāta vingrinājumi, kurus siltajos graudos veikt ir īpaši jautri un aizraujoši. vispārējo attīstību un koordināciju veicinoši uzdevumi. Relaksējošā un drošības sajūtu sniedzošā vide siltajos graudos rada īpaši labvēlīgus apstākļus bērna valodas  attīstības procesa veicināšanai. Tā gan “atveras” īpaši kautrīgie un trauksmainie bērniņi, gan relaksējas un nomierinās straujie un ātrie mazuļi.

Nodarbības paredzētas bērniem 2g.- 9.g.

Nodarbības ilgums 40 minūtes

Nodarbības siltajos graudos

Tās ir attīstošas nodarbības bērniem un jauniešiem, kuru mērķis - mazināt stresu un veicināt attīstību. Āda ir mūsu lielākais maņu orgāns un to klāj tūkstošiem receptoru. Graudi rada impulsus uz receptoriem un pa nervu ceļiem nonāk smadzenēs, mazinot stresa radītos hormonus, uzlabojot ādas asins apgādi, vielmaiņas procesus un līdzsvarojot smadzeņu darbīb Nodarbības notiek iekāpjot silto graudu kastē, apberoties ar tiem un pildot dažādus vingrinājumus. Pirmā - konsultācija ar vecākiem, lai iepazītos, precizētu nodarbību mērķi. Ģimenei tiek sniegts atbalsts un komunikācija laika posmā, kamēr tiek apmeklētas nodarbības. Vecāku anketu rezultāti un mūsu pieredze liecina, ka pēc nodarbībām pilnveidojas runas spējas, uzlabojas miegs un tā kvalitāte, mazinās muskuļu sasprindzinājums, trauksme, uzlabojas spējas adaptēties, sadarboties, saprast un regulēt emocijas.

Nodarbības paredzētas bērniem un  jauniešiem vecumā no 2 -16 gadiem.

Nodarbības ilgums - 50 minūtes

Vispārējā sagatavošana skolai

Mūsu centra speciālisti ir pedagogi ar lielu pieredzi gan pirmsskolas izglītības gan sākumskolas posmā, kas labi izprot kādas parasmes un īpašības nepieciešamas bērnam uzsākot skolas gaitas. Nodarbībās piedāvājam: - Lasītprasmes apguvi, - Rakstītprasmi (rakstīt glīti un pareizi), - Matemātisko prasmju apguvi, - Uzmanības un domāšanas treniņu, - U.c. prasmes un īpašības, atkarībā no katra bērna individuālitātes. Piedāvājam individuālās nodarbības ar individuāli sastādītu mācību plānu.

Nodarbības paredzētas 5-6g. veciem bērniem

Nodarbības ilgums 40 – 60 min. Ieteicams vienu vai divas reizes nedēļā