Privātais bērnudārzs "Zeltābele"

Laimīgai, radošai un drošai bērnībai

Esam bērnudārzs laimīgiem bērniem un bērnībai

Pasaka par “Zeltābeli”, kuras vārdu nesam, ir par īstām, patiesām vērtībām. Par sirds gudrību, dvēseles skaistumu, labestību un visaptverošu mīlestību. Tās ir vērtības, kuras turam godā arī mēs, audzinot sirdsgudras, pasauli dzirdošas, redzošas, jūtošas un mīlošas personības

Ja mēs gribam,...

lai mūsu mazās meitenes izaug par gudrām, pašapzinīgām un pārliecinātām sievietēm, mums viņas ir jāaudzina kā

...princeses

Ja gribam, lai puiši kļūst par vīriešiem, kuri būs gatavi uzņemties atbildību, aizstāvēt vājāko un pasargāt, mums pret viņiem jāizturas kā pret bruņiniekiem

Mums jānotic...

bērnu sapņiem un iecerēm. Mums jānovērtē uzticēšanās, jāuzklausa viedoklis un jārespektē tas. Lai ko teiktu bērns, tas ir svarīgi. Katrs bērns ir

...visskaistākais un visgudrākais

Mums jāļauj bērniem būt bērniem un jānovērtē viņu vēlme ļaut mums būt pieaugušiem. Mums var būt kopīgas tradīcijas, kopīgi darbi, ieceres un mērķi. Mums jāļauj bērnam izvēlēties un radīt. Mums viņam jānotic. Mums vienmēr jāsargā mazais cilvēks un jāļauj viņam saprast, ka viņš ir drošībā, lai arī ko būtu sastrādājis. Mums jāpriecājas par to, ka bērns dara, nevis par to, kas izdarīts

img_d_5

Jānotic, ka bērns ir Cilvēks ar savu viedokli, domām, emocijām un rīcības plānu un, vienīgais, kas viņam ir vajadzīgs, lai tu būtu netālu un viņu dzirdētu, kad viņš pasauks

Jājam, jājam

Še tev dālderis