Komanda

Gundega Drava

Gundega Drava

Valdes locekle, Vadītāja

Visu labo lietu un procesu pamatā ir mīlestība. Tas ir tas drošais pamats, kurš ļauj brīvi būt un augt fiziski, garīgi gan lieliem, gan maziem. Tādu – mīlestības vidi radām bērnudārzā, lai katrs justos mīlēts, pieņemts, saprasts un uzklausīts. Katrs, tas ir gan mazs, gan liels, jo nereti no mums – pieaugušajiem un mūsu sajūtām ir atkarīgs tas, kā jūtas mūsu bērni. Kad tas viss ir, speram soli tālāk un ļaujam mūsu mazajiem ģēnijiem BŪT, PIEDZĪVOT, DOMĀT, izdarīt secinājumus, fantazēt, paplašināt varēšanas un gribēšanas robežas. Tikai tā mūsu bērni var izaugt par gudriem, spējīgiem un talantīgiem cilvēkiem, tādiem, kādus mēs visi viņus vēlamies redzēt, vai tādiem, kādus viņi vēlas redzēt sevi paši. Bet, galvenais, LAIMĪGIEM.

  • Pedagoģijas maģistra grāds skolvadībā
  • Sociālo zinību bakalaura grāds psiholoģijā
  • Otrā līmeņa augstākā izglītība specializācijā “pirmsskolas skolotājs”
  • Otrā līmeņa augstākā izglītība specializācijā “skolotājs logopēds”
Līva Biseniece

Līva Biseniece

Vadītāja

Es nepiedzimu, lai mācītu cilvēkus. Mazus cilvēkus. Piedzimu, lai iedvesmotu viņus nepadoties, nebaidīties sastapties aci pret aci ar izaicinājumiem, iedrošinātu nebaidīties cīnīties vai neuzvarēt tai cīņā. Jau no agras bērnības es dziedu korī un spēlēju volejbolu. Tas man ir iemācījis uzticēties citiem un būt tai, uz kuru var paļauties. Tas mani ir izveidojis par cilvēku, kurš prot un grib strādāt komandā, un šo mazo, bet vērā ņemamo īpašību, mācu arī bērniem, kolēģiem un apkārtējiem cilvēkiem. Kopā ir vieglāk, kopā ir spēks, kopā mēs esam! Mana pirmsskolas pedagoga pieredze sākās jau studējot pirmajā kursā, kad uzsāku savu pirmo darbu kādā pašvaldībās pirmsskolas iestādē. Pāris gadus smēlos pirmsskolas pedagoga pieredzi, līdz nonācu līdz savai mīļajai “Zeltābelei”, kurā guvu iespēju kļūt arī par vadītāju. Un tad nu šeit es arī esmu – darot savu sirdsdarbu kopā ar savu īpašo komandu.

  • Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija